Czy wiesz, że

Dyrektywę o substancjach priorytetowych opracowano na podstawie ramowej dyrektywy wodnej, która jest głównym elementem prawodawstwa służącego ochronie europejskich wód. Celem dyrektywy ramowej jest realizacja przed upływem określonych terminów ambitnych środowiskowych norm jakości w różnych dziedzinach (np. do 2015 r. ma zostać osiągnięty dobry stan chemiczny wód powierzchniowych); dyrektywa o substancjach priorytetowych doprecyzowuje przedmiotowe wymogi wprowadzając dalsze szczególne środki w zakresie kontroli zanieczyszczeń i środowiskowych norm jakości.

Ramowa dyrektywa wodna zawiera wykaz 33 substancji priorytetowych i 8 innych zanieczyszczeń, co do których wykazano, że stanowią istotne problemy dla europejskich wód. W celu odpowiedniej ochrony środowiska wodnego i zdrowia ludzi normy jakości wyrażono jako maksymalne dopuszczalne stężenia i średnie roczne odzwierciedlające zarówno działanie ostre jak i efekty chroniczne, wynikające zarówno z krótkotrwałej jak i długofalowej ekspozycji.
Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: