Czy wiesz, że

Przyroda w Europie podlega ochronie w oparciu o przepisy dwóch podstawowych aktów prawnych, tj. dyrektywy siedliskowej i dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Na mocy dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie sporządzają wykazy znajdujących się na ich terytorium terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, których ochrona może w istotny sposób przyczynić się do zachowania danych rodzajów siedlisk w Europie. Państwa członkowskie mają następnie sześć lat na wprowadzenie przepisów krajowych, na podstawie których tereny mające znaczenie dla Wspólnoty przekształca się w specjalne obszary ochrony (SOO). Zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa państwa członkowskie są zobowiązane do wyznaczenia odpowiednich obszarów jako obszarów specjalnej ochrony (OSO) w celu ochrony dzikiego ptactwa. Wyznaczenie OSO musi nastąpić w oparciu o obiektywne, naukowo sprawdzalne kryteria.
Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: