Czy wiesz, że

Tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, specjalne obszary ochrony i obszary specjalnej ochrony tworzą wspólnie sieć obszarów chronionych Natura 2000, która jest najważniejszym unijnym instrumentem ochrony siedlisk przyrodniczych oraz zamieszkujących je gatunków roślin i zwierząt.

Obszary Natura 2000 stanowią zieloną infrastrukturę, której zadaniem jest ochrona różnorodności biologicznej i wielu funkcji, które spełniają europejskie ekosystemy, przyczyniając się do utrzymania w nieskażonym i trwałym stanie europejskich zasobów naturalnych. W powyższych aktach prawnych nie zabrania się podejmowania nowych działań ani realizacji projektów na terenach chronionych – w dyrektywie siedliskowej uwzględniono natomiast klarowną procedurę na potrzeby oceny propozycji, które mogą mieć wpływ na wyznaczone tereny, aby gwarantować, że nie będą one miały niekorzystnego wpływu na dany teren; natomiast w przypadku, gdy szkód dla środowiska nie można uniknąć, zagwarantować wprowadzenie odpowiednich środków wyrównawczych.
Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: