Czy wiesz, że

Przyspieszenie obiegu wody w zlewni poprzez obniżenie jej zdolności retencyjnych (wylesienia, urbanizacja, degradacja gleb, likwidacja oczek wodnych, małych piętrzeń itd.) wpływa niekorzystnie na zmianę struktury bilansu wodnego. Zahamowanie tej niekorzystnej tendencji możliwe jest m.in. poprzez upowszechnianie stosowania prostych metod odbudowy retencji w zlewni oraz ochronę ekosystemów, przede wszystkim takich jak lasy łęgowe czy mokradła. Odbudowa retencji to działanie spójne z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej stanowiącej o ochronie wód i ekosystemów od wody zależnych oraz zalecającej podejmowanie takich działań, które doprowadzą do osiągnięcia (do 2015 r.), dobrego stanu i potencjału wód.
Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: