Czy wiesz, że

W ostatnich latach nastąpiła wyraźna zmiana poglądów na rolę i znaczenie zabiegów melioracyjnych. Uważa się, że systemy osuszania i nawadniania obszarów rolniczych muszą brać pod uwagę nie tylko wymagania produkcyjne, ale też wiązać je z gospodarką wodną całej zlewni. Obecnie zakres melioracji w większym stopniu wyznaczany jest przez kryteria środowiskowe, umożliwiające utrzymywanie w nim równowagi. Działania melioracyjne, oprócz stwarzania optymalnych warunków dla produkcji rolniczej poprzez zwiększenie retencji, uwzględniają potrzebę zachowania walorów przyrodniczych oraz ochronę krajobrazu. Melioracje powinny być ukierunkowane na działania nawadniające, regulujące stosunki wodne i zwiększanie ogólnych zasobów wody przez gromadzenie jej zapasów oraz zwiększanie retencji wodnej gleb i podglebia.
Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: