Czy wiesz, że

Każdy ekosystem, w tym wodny, w wyniku ewolucji ustala charakterystyczny dla siebie skład gatunkowy organizmów, relacje wewnątrz i międzygatunkowe oraz zależności z abiotycznymi czynnikami środowiska. Stąd też każda zmiana dowolnego czynnika odbija się na stanie ogólnym, prowadząc najczęściej do destabilizacji ekosystemu.
Kierując się tymi zależnościami stworzono Europejski Indeks Rybny (EFI), służący do oceny stanu środowisk wodnych. Indeks ten opracowano na podstawie ok. 9 tys. stanowisk (130 parametrów dla stanowiska) wytypowanych na 500 rzekach w 12 krajach UE. Stan ekologiczny danego stanowiska przyrodniczego ocenia się na podstawie 10 parametrów charakteryzujących stan ichtiofauny stanowiska oraz 10 parametrów opisujących jego cechy abiotyczne.

Stosowanie indeksu EFI jest możliwe w rzekach i potokach o spadkach jednostkowych w granicach 0,5-199%, w których występują ryby - minimalna wielkość próby wynosi 30 osobników.
Do oceny stanu ekologicznego wód za pomocą tej metody niezbędne jest określenie parametrów abiotycznych danego odcinka cieku oraz dane z elektropołowów.

Parametry abiotyczne to:
 1. wysokość n.p.m.;
 2. obecność jezior lub zbiorników zaporowych powyżej badanego odcinka;
 3. odległość od źródeł;
 4. reżim przepływu;
 5. szerokość cieku;
 6. geologia podłoża;
 7. średnia roczna temperatura powietrza;
 8. spadek;
 9. wielkość zlewni powyżej badanego odcinka;
 10. ekoregion.

Dane z elektropołowów przeliczane są na następujące wskaźniki biotyczne:
 1. zagęszczenie ryb owadożernych;
 2. zagęszczenie ryb wszystkożernych;
 3. zagęszczenie ryb rozradzających się na podłożu roślinnym (fitofilnym);
 4. relatywną liczebność ryb rozradzających się na podłożu żwirowym (litofilnym);
 5. liczbę gatunków spokojnej wody (bentonicznych);
 6. liczbę gatunków prądolubnych (reofilnych);
 7. względną liczbę gatunków mało tolerancyjnych na zmiany abiotyczne;
 8. względną liczbę gatunków tolerancyjnych na zmiany abiotyczne;
 9. liczbę gatunków ryb wędrownych (diadromicznych);
 10. liczbę gatunków ryb stanowiskowych (potadromicznych).Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: