Melioranci na Dębosznicy

W dniach między 17 czerwca, a 3 października br. przeprowadzone zostaną prace "mające na celu utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych i urządzeń melioracji wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa".

Odbędą się one na ok. 9-cio kilometrowym, przyujściowym odcinku rzeki i obejmą:
  • wykoszenie (czy wykoszenie oznaczać będzie wycięcie drzew oraz zakrzaczeń...?) wraz z wygrabieniem skarp nadbrzeżnych;
  • odmulenie dna warstwą 20 - 40 cm wraz z rozplantowaniem urobku.

Za prace odpowiada Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z dyrektorem - wielkim "przyjacielem" wędkarzy i ekologów - mgr inż. Tomaszem Płowensem na czele.


Rzeka Dębosznica

Rzeka należąca do III klasy czystości, o długości całkowitej - 32 km, dopływ Błotnicy. Źródła tej rzeki znajdują się za miejscowością Leszczyn (gm.Rymań). Przepływa przez Siemyśl, Świecie Kołobrzeskie, Sarbię, Drzonowo i uchodzi do Błotnicy, a część wód kieruje bezpośrednio do jeziora Resko Przymorskie poprzez potok Łużanka. Przez obszar gm.Siemyśl płynie głęboką ale płaską i zatorfioną doliną o szerokości 300 do 500 m. Miejscami - np. w okolicach Siemyśla - dolina rozszerza się do 900 m.

Rzeka posiada odnogę łączącą z rzeką Regą, co zwiększa różnorodność gatunkową występujących w niej ryb. Z Regi wpływają do niej duże ilości troci, które mają tu swoje tarliska. Z ciekawszych gatunków ryb występuje tu kiełb. Do Dębosznicy wpływają niewielkie rzeki Londówka i Lniana.

Koryto rzeki i zadrzewienia wraz z zakrzaczeniami nadrzecznymi stanowią ważny korytarz ekologiczny umożliwiający migrację flory i fauny.
źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
http://www.wzp.pl


fot. 1
fot. 2 - na zdjeciach widoczne "zgrożenie" powodziowe


fot. 3
fot. 4 roślinność skarp stabilizująca brzegi i wychwytująca nawozy spływające z pól i łąk

fot. 5 tarlisko łososiowatych (pstrąga lub troci wędrownej)

 


fot. 6

fot. 7

fot. 8 przeróbka rzeki na melioracyjny rów za pieniądze UE


fot. 1-5 Dominik Walczak
fot. 6-8 ZZMiUW
(zdjęcia ZZMiUW wykorzystano w celach niekomercyjnych, przy braku zastrzeżenia praw do kopiowania )


Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: 
Rzeka: