Doniesienia

2012-10-29 | Słupia | Ostjan
Dość powszechna jest w środowisku wędkarzy łososiowych opinia, że połów i zabieranie schodzących po tarle keltów jest wysoce nieetyczne. Wynędzniałe i osłabione często wielomiesięczną głodówką, trudami wędrówki na tarliska i samym tarłem nie są godnym przeciwnikiem dla wytrawnych łowców...  »
2012-10-12 | Stanisław Cios
W ślad za zapisami o pstrągach w relacjach naszych podróżników w dawnych czasach, poniżej podaję analogiczne informacje o łososiach. Tych wzmianek jest również dużo i są one niemniej interesujące - Wielka Brytania  »
2012-10-11 | Maciej Drzewiecki
Mijający rok niesie ze sobą dynamiczny rozwój technologii dla małych elektrowni wodnych o niskim spadzie, zarówno w Europie, jak i w Polsce. Coraz więcej projektów technologicznych zakłada wykorzystanie turbin VLH lub turbin Archimedesa w nowopowstających małych elektrowniach wodnych...  »
2012-09-17 | Ryszard Bartel
Prowadzone od wielu lat zarybienia znalazły odbicie w zwiększeniu liczebności troci w rzekach i udanej restytucji łososia... twierdzi prof. R. Bartel w opracowaniu "Nowe zasady gospodarowania populacjami łososi i troci w Polsce". Czy rzeczywiście tak jest? Otwieramy dyskusję...  »
2012-09-07 | Stanisław Cios
W P&L nr 27 podałem relację z końca XIX w. o połowie golców (Salvelinus alpinus) "na oko" w wodzie stojącej przez Lapończyków...  »
2012-08-14 | Dębosznica | Wiesław Skólmowski
Dębosznica w wielu miejscach przestaje istnieć i zamienia się w rów melioracyjny. Ubogie w tlen, „żyzne” wody, przyjazne przede wszystkim roślinności wodnej, to nie efekt odprowadzania ścieków przez okolicznych mieszkańców...  »
2012-06-25
Odpowiedź na interpelacje posłanek Domiceli Kopaczewskiej i Iwony Kozłowskiej z 15 czerwca 2012 rw sprawie połowu ryb z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego, a także zaostrzenia kar za dokonywanie nielegalnego połowu ryb z wykorzystaniem prądu elektrycznego...  »
2012-01-26 | Bruksela | Komisja Europejska
Komisja Europejska upomina Polskę w związku z naruszeniem przepisów ochrony środowiska. Sprawa dotyczy niewykonania oceny oddziaływania na środowisko kopalni odkrywkowej na obszarze ochrony Natura 2000 nad jeziorem Gopło...  »
2011-11-28 | Białogard | Parsęta | Janusz Nyk
OHZ "Liśnica" buduje zamknięte obiegi wody dla celów hodowlanych. Czy skończą się ukrywane dotąd straty?  »
2011-11-24 | Bruksela | Komisja Europejska
Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko Polsce w związku z przepisami dotyczącymi jakości powietrza i polityki morskiej oraz wzywa Polskę do dostosowania swojego ustawodawstwa do dyrektywy azotanowej...  »

Strony

Subscribe to Doniesienia