Doniesienia

2011-02-16 | Bruksela | Komisja Europejska
Komisja wzywa Polskę do spełnienia wymogów prawodawstwa UE, które zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania strategii morskich w celu ochrony swoich mórz...  »
2011-02-16 | Bruksela | Komisja Europejska
Komisja apeluje do Polski o spełnienie wymogów prawodawstwa UE w zakresie środowiskowych norm jakości dla wód powierzchniowych...  »
2011-02-16 | Bruksela | Komisja Europejska
Komisja kieruje przeciwko Polsce sprawę do trybunału z powodu nieprzestrzegania prawodawstwa UE w zakresie ochrony przyrody...  »
2010-11-24 | Bruksela | Komisja Europejska
Komisja Europejska zamierza pozwać Polskę przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości w związku z niewystarczającą transpozycją prawodawstwa w zakresie ochrony przyrody...  »
2010-04-20 | Kamczatka | National Geographic Polska
Na rosyjski półwysep Kamczatka przybywają jedne z największych ławic łososi w basenie Pacyfiku, źródło pożywienia dla zwierząt i ludzi. Dziś te ryby potrzebują pomocy...  »

Strony

Subscribe to Doniesienia