"Niebieski korytarz Iny"

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie wraz z Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie realizuje współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt  LIFE+ pn.: "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów".

Projekt pn. "Niebieski korytarz Iny" trwać będzie ponad pięć lat i zakończy się przed 31 marca 2017 r. Głównym założeniem projektu jest utworzenie korytarza ekologicznego, poprzez otwarcie dla ryb dwuśrodowiskowych głównego koryta rzeki Iny oraz jej ważniejszych dopływów: Krąpieli, Krępy, Pęzinki, Wiśniówki, Małki, Reczycy, Małej Iny, Stobnicy i Wardynki, leżących w obrębie trzech powiatów: Goleniów, Stargard Szczeciński i Choszczno.

W ramach projektu „Niebieski korytarz Iny” planuje się następujące działania:
  • budowa 28 szt. przepławek (w tym modernizacja 2 istniejących) na rzekach Ina, Krąpiel, Krępa, Pęzinka, Wiśniówka, Małka, Reczyca, Mała Ina, Stobnica i Sardynka;
  • budowa sztucznego tarliska dla ryb łososiowatych o powierzchni 300m2 na rzece Sardynce;
  • zadrzewienie około 23 km brzegu rzeki.


Finansowanie:

LIFE+ - ok. 50% (tj. ponad 8 mln zł)
NFOŚiGW - ok. 45% (tj. ponad 7 mln zł)
ZZMiUW w Szczecinie oraz RDOŚ w Szczecinie - pozostałe ok. 5%


Realizując założenia projektowe zespół LIFE+ przygotował film promujący Projekt:

Więcej informacji na specjalnie utworzonym portalu: www.geoprzyroda.pl

źródło: www.lifeina.zzmiuw.pl
Od redakcji:
Kolegów wędkarzy oraz przedstawicieli TPRIiG prosimy o zwrócenie uwagi na wadliwie wykonaną przepławkę komorową pokazaną na filmie. Po pierwsze, zbyt duża ilość wody przelewa się przez śluzę zamiast iść na przepławkę (pokazany jest bardzo niski stan wody). Po drugie, prosimy zwrócić uwagę na usytuowanie i wielkość otworów wlotowych (choć pewnie jest zgodna z "normami", to trudno wyobrazić sobie 30-to kilogramowe łososie czy nawet kilkunastokilogramowe trocie trafiające w te dziuple) oraz skośny, nieregularny wypływ wody. Wątpliwości budzi też usytuowanie samej przepławki względem budowli piętrzącej - patrz Lokalizacja urządzeń służących do migracji ryb i wykorzystanie wabiącego prądu wody.
Bądźmy czujni i nie ufajmy zbytnio tym, którzy doprowadzali przez całe lata do obecnego,  katastrofalnego stanu naszych wód!
Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: 
Rzeka: 
Miejscowość: 
Autor: