Wędkowanie w Szwecji. Cz. VII Lödge

W 2011 r. ponownie zawitałem nad dolny odcinek rzekę Lögde (dane za 2010 r. zostały przedstawione w P&L nr 43). Byłem tam dwukrotnie. Za pierwszym razem było to 18-20 lipca. Woda była niska i czysta. Widzialność wynosiła ok. 80 cm. Pogoda była dobra (nie było deszczu).

Za drugim razem było to 11-13 sierpnia, podczas powrotu do Polski. Po intensywnych opadach w poprzednich dniach woda była podwyższona o ok. 20 cm w stosunku do poprzedniego stanu, lecz szybko opadała. Ostatniego dnia widzialność wynosiła około 20-30 cm, więc dopiero wtedy wybrałem się na lipienie.
Za pierwszym razem miałem do analizy 15 lipieni, za drugim – tylko dwa. Długość wszystkich złowionych ryb podczas obu okresów wynosiła 30,3-36,5 cm (średnia długość wynosiła 31,8 cm).

Odżywianie się lipieni

Tabela 1. Zawartość żołądków 17 lipieni złowionych w rzece Lögde w terminach 18-20 lipca i 13 sierpnia 2011 r. (skróty: l – larwa, d – domek chruścika, p – poczwarka, pp – pływająca poczwarka chruścika, im – imago).


18-20.VII 13.VIII
Liczba ryb: 15 2
Chruściki
Rhyacophila l 1
Rhyacophila p 1
Rhyacophila pp 2
Rhyacophila im ♀ 1
Rhyacophila im ♂ 1
Glossosoma l 18
Hydropsychidae l 7 2
Arctopsyche ladogensis l 10 2
Leptoceridae l 8
Psychomyia pusilla im ♀ 2
Lepidostoma hirtum l 20 3
n. det. l 5
n. det. d 4
n. det. pp 13
n. det. im 5
Jętki
Baetidae l 18 1
Baetidae im 6
Cloeon inscriptum im 1
Ephemerellidae l 22
Heptageniidae l 5
Muchówki
Chironomidae (ochotki) l 8
Chironomidae p 3
Chironomidae im
Simuliidae l 3
Simuliidae im 23
Limoniidae l 1
n. det. l 1
Widelnice 3
Ślimaki
Lymnaeidae 82 1
Ancylus fluviatilis 2 1
Hydracarina (wodopójki) 2
Bezkręgowce lądowe
Homoptera (pluskwiaki) 1
Aphididae 1
Heteroptera (pluskwiaki) 3
Hymenoptera (błonkówki) 3
Vespidae (osa) 1
Formicidae (mrówki) 66 2
Coleoptera im (chrząszcze) 5
Diptera im (muchówki) 25 1
Lepidoptera l 1
Insecta n. det. 2
Aranei (pająki) 6
Żwir xxx
Razem 391 14
Średnia liczba ofiar na 1 rybę 26 7


1) Det. Aki Rinne
2) Det. dr Tomasz Mokrzycki

Z danych zawartych w tabeli 1 widać, że w pierwszym okresie lipienie żerowały na szerokim wachlarzu ofiar. Zwraca uwagę jednak stosunkowo dużo bezkręgowców lądowych, wśród których dominowały mrówki. Z uwagi na niską i czystą wodę lipienie dobrze żerowały powierzchniowo właśnie na tych bezkręgowcach. W niektórych miejscach ze spokojniejszą wodą na rzece było widać wiele kółek.

Zwraca uwagę obecność samca i samicy imago chruścika Rhyacophila. Jest to jeden z rzadkich przypadków, że dorosłe osobniki tego chruścika są zjadane przez ryby (chyba jest to nawet jedyny taki przypadek w całym moim materiale).

Interesująca jest różnica w pokarmie lipieni w obu okresach. W sierpniu lipienie żerowały wyjątkowo słabo. Taka mała średnia liczba ofiar (7 osobników) jest nietypowym zjawiskiem. Przyczyną tego stanu była utrzymująca się niska przezroczystość wody, utrudniająca lipieniom zobaczenie pokarmu. Drugim powodem jest generalnie mała ilość pokarmu w rzece. O utrzymującym się od dłuższego czasu słabym żerowaniu świadczy obecność dużej ilość żwiru w żołądku obu lipieni. Zapewne te ryby zostały zmuszone do poszukiwaniu pokarmu na dnie, zwłaszcza malutkich chruścików z rodziny Glossosomatidae.

Obserwacje wędkarskie

W pierwszym okresie połów lipieni nie sprawiał większych problemów, z uwagi na intensywne żerowanie powierzchniowe. Pobierały one szeroki wachlarz przynęt.

Najważniejszą, wręcz najtrudniejszą sprawą było zlokalizowanie lipieni. Nie było ich w typowych bystrzach, rynnach i na wypłyceniach. Z tych miejsc przegoniły je łososie i pstrągi morskie udające się w górę rzeki. Lipieni należało szukać w wolniejszej i głębszej wodzie przy brzegu – w miejscach, w których raczej nie było łososi i pstrągów. Wymagało to obserwacji rzeki, układu prądów i charakteru dna. Na odcinku jednego kilometra rzeki stwierdziłem zaledwie jedno lud dwa odpowiednie miejsca, w których lipienie się grupowały. W dobrym miejscu można wówczas złowić nawet kilkadziesiąt lipieni.

Potwierdzają się wcześniejsze obserwacje o braku większych lipieni na tym odcinku rzeki. Powodem jest zapewne niskie tempo wzrostu, wynikające z niewielkiej ilości pokarmu, a także wysoka śmiertelność potarłowa. Presja na lipienie ze strony miejscowych wędkarzy jest raczej niewielka, ponieważ dominuje zainteresowanie połowem łososi i pstrągów, okresowo licznych.


Stanisław Cios
"Pstrąg & lipień", Nr 46Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Rzeka: