Zgłoszenia SOS - Próg pod MEW na Mołstowej


Jak Informuje nas Andrzej Laszuk, przewodniczący Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi, 28 października br., podczas patrolu w ramach działań ochronnych ciągu i tarła ryb łososiowatych rzeki Mołstowej, w okolicach wsi Bielikowo strażnicy i członkowie Towarzystwa napotkali i udokumentowali fotograficznie nielegalne piętrzenie rzeki dla potrzeb małej elektrowni wodnej, o którą zabiega miejscowy sołtys.

Jak widać, sołtysa wsi Bielikowo, a jednocześnie niedoszłego inwestora prawo nie interesuje. Mimo uchybień prawnych i braku zgody na inwestycję, kontynuuje budowę, zmieniając warunki rzeczne w obszarze "Dorzecze Regi" Natura 2000 (PLH320049), naruszając funkcje i integralność chronionego Dyrektywą Siedliskową korytarza ekologicznego.

W związku z tym Towarzystwo wystosowało doniesienie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz instytucji zainteresowanych, którego treść podajemy niżej.

Mamy nadzieję, na szybką i zdecydowaną interwencję instytucji państwowych. Ufamy też, że pan sołtys nigdy nie otrzyma zgody na kolejną barierę na naszych rzekach i "maszynkę do mielenia" łososi, troci, węgorzy i innych migrujących ryb. Przypominamy, że ostatnia w drodze ku morzu turbina w Trzebiatowie na Redze należy do najgorszych i uśmierca prawie połowę spływających ryb.Treść doniesienia:
dnia 30 października 2012 roku

Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi
73-150 Łobez
ul. Waryńskiego 10/1


Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
Ul. Wawelska 52/54
00-922 WarszawaDotyczy: Planów uruchomienia małej elektrowni wodnej na rzece Mołstowej.


W związku z zawiadomieniem Wójta Gminy Brojce z dnia 24 września 2012r. nr: GKiOŚ.7624.9.08.12 o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i wystąpienia do organów uzgadniających w sprawie:

„Uruchomienia małej elektrowni wodnej przy istniejącym jazie w km 1+760m na rzece Mołstowej w miejscowości Bielikowo, gmina Brojce”, wnieśliśmy uwagi i zgłosiliśmy oficjalnie chęć uczestnictwa we wskazanym postępowaniu na prawach strony.

W dniu 28.10. br. Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej w ramach działań ochronnych ciągu tarłowego troci i łososia patrolowali rzekę Mołstową w rejonie wsi Bielikwo. Sporządzona w tym dniu dokumentacja fotograficzna ukazuje, że pomimo wcześniejszego braku zgody na realizacje inwestycji (decyzja wójta Gminy Brojce GKiOŚ.7624.9.08.12) i aktualnie ponownie prowadzonego postępowania w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obiekt jest praktycznie gotowy. Ku naszemu zdziwieniu stwierdziliśmy na miejscu odbudowany próg wykonany z narzutu kamienia naturalnego, który piętrzy wody Mołstowej o około 1m. Do miniejszego pisma załączamy dokumentacje fotograficzną na której widać stan koryta rzeki w miejscu historycznego istnienia progu z roku 2007 i z 2012. Jesteśmy zbulwersowani postawą inwestora, który jest zarazem sołtysem wsi Bielikowo. Jak widać obowiązujące w Polsce prawo tego Pana nie dotyczy. Prosimy o stanowczą interwencje, ponieważ wskutek tych bezprawnych działań już na tym etapie integralność obszaru Natura 2000 „ Dorzecze Regi” pogorszyła się.

W miejscu odbudowanego progu na brzegach widać stratowaną roślinność, co świadczy o dużej aktywności kłusowniczej na obu brzegach rzeki. Dziwi nas to ponieważ inwestor deklarował, że będzie pomagać zwalczać kłusownictwo, tymczasem mamy wrażenie, że jest ciche przyzwolenie na wejście osób trzecich na jego teren prywatny.


Z poważaniem
Andrzej Laszuk
Przewodniczący Towarzystwa
Miłośników Rzeki Regi


Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
3. Starostwo Powiatowe w Gryficach
4. Gmina Brojce
5. Polski Związek Wędkarski Okręg Szczeciński

Widok archiwalny z 2007 r.>

Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: 
Rzeka: 
Miejscowość: 
Autor: