Autor: Ryszard Bartel

2012-12-23 | Ryszard Bartel
Restytucje ryb wędrownych w Polsce. Ryszard Bartel, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku...  »
2012-09-17 | Ryszard Bartel
Prowadzone od wielu lat zarybienia znalazły odbicie w zwiększeniu liczebności troci w rzekach i udanej restytucji łososia... twierdzi prof. R. Bartel w opracowaniu "Nowe zasady gospodarowania populacjami łososi i troci w Polsce". Czy rzeczywiście tak jest? Otwieramy dyskusję...  »
2012-03-01 | Ryszard Bartel
Pogarszające się warunki środowiska doprowadziły do ograniczenia możliwości rozrodu ryb wędrownych. Przyczyniło się to do wyginięcia łososia w polskich wodach. Ostatnia populacja łososia w Drawie zginęła w połowie lat 80. XX wieku. Populacje troci mniej drastycznie zareagowały na niekorzystne zmiany środowiska i nadmierną eksploatację...  »
Subscribe to Autor: Ryszard Bartel