Autor: Piotr Dębowski

2004-07-15 | dorzecze Parsęty | Piotr Dębowski
Bonitacja dorzecza Parsęty przeprowadzona we wrześniu i październiku 1995 i 1996 roku przez Piotra Dębowskiego z Instytutu Rybactwa Śródlądowego...  »
Subscribe to Autor: Piotr Dębowski