© Os&Sa 2004-2013

Serwis internetowy Salmon.pl uruchomiony został w maju 2004 roku.  W 2012 roku uległ on gruntownej przebudowie i od grudnia tego roku funkcjonuje w nowej formie. Od początku swojego istnienia do chwili obecnej stanowi on w całości wyłączną własność jego pomysłodawców, projektantów i twórców w osobach Janusza Ostrysza oraz Rafała Sarneckiego, którzy sprawują też funkcje wydawcy i operatora serwisu.

Wszelkie prawa do koncepcji Serwisu, jego nazwy, elementów graficznych, struktury oraz pozostałych składowych są zastrzeżone.

Publikowane elementy tekstowe, graficzne, zdjęcia , materiały audiowizualne, aplikacje oraz bazy danych są zastrzeżone na rzecz wydawcy Serwisu lub osób je udostępniających.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać ze wszystkich publikowanych treści pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

Serwis, wraz z wszystkimi jego składowymi, jest chroniony przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.),  ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).