Biologia ryb - Łososiowate

To rodzina pięknych i niezwykłych wędkarsko oraz ważnych gospodarczo ryb (Salmonidae - łososiokształtne), którym poświęcony jest nasz serwis internetowy. Z 3 przyjętych w taksonomii podrodzin lub, jak wskazują badania genetyczne raczej rodzin: Salmoninae – łososie, Thymallinae lipieniowate oraz Coregoninae – siejowate, nas interesowały będą tylko dwie pierwsze, jako typowo wędkarskie.


Interesujące nas rodzaje to:
  • Salmo, Thymallus, Hucho - Polska i świat
  • Oncorhynchus, Salvelinus - sprowadzone do Polski oraz świat
  • Brachymystax, Parahucho - świat