bonitacja rzek

SPIS PUBLIKACJI:
 

  1. Ichtiofauna dorzecza Parsęty. Piotr Dębowski, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Pracownia Rybactwa Rzecznego; bonitacja dorzecza Parsęty przeprowadzona we wrześniu i październiku 1995 i 1996 roku