choroby łososiowatych

SPIS PUBLIKACJI:


UDN (ulcerative dermal necrosis) - wrzodziejąca martwica skóry

  1. Ocena stanu zdrowotnego tarlaków troci )Salmo trutta m. trutta) z rzek pomorskich na podstawie badań mikrobiologicznych i immunologicznych, prowadzonych w 2010 roku. (PDF) Praca zbior. Komunikaty Rybackie Nr 5 (124) 2011, 1-4
     
  2. Wpływ wrzodziejącej martwicy skóry na bilans antyoksydacyjny ikry i mlecza troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) z dorzecza Słupi w ikresie tarła. (PDF) Natalia Kurhalyuk, Halyna Tkachenko, Katarzyna Pałczyńska, Nina Wysocka-Lipińska. Akademia Pomorska - Zakład Fizjologii Zwierząt, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska w Słupsku (2011)
     
  3. Zmiany patologiczne w skórze u tarlaków łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta m. trutta) z niektórych pomorskich rzek w 2009 roku. (PDF) Praca zbior. Komunikaty Rybackie Nr 2 (121) 2011, 7-12
     
  4. Intensywność lipoperoksydacji i oksydacyjnej modyfikacji białek we krwi i w wątrobie troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) z wrzodziejącą martwicą skóry. (PDF) Natalia Kurhalyuk, Katarzyna Pałczyńska, Magdalena Szornak, Halyna Tkachenko. Akademia Pomorska - Zakład Fizjologii Zwierząt, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska w Słupsku oraz Lwowski Uniwersytet Medyczny im. Danyla Halickiego - Zakład Higieny i Toksykologii, Lwów, Ukraina (2009)