nowe metody i technologie

W tym miejscu chcemy prezentować nowatorskie metody oraz rozwiązania technologiczne służące poprawie środowiska naturalnego, poddać je pod szeroką dyskusję oraz ocenę. Kierując się pragmatyzmem, musimy bowiem przyjąć, że same działania konserwatorskie w ochronie przyrody nie podołają skali problemów i wyzwań cywilizacyjnych. Być może właśnie w nowoczesnych metodach i technologiach tkwi największa szansa na uratowanie niektórych zagrożonych gatunków. Stąd nie możemy być względem nich obojętni - musimy je poznawać.

SPIS:

  1. Zasadność Budowy tarlisk dla wędrownych ryb łososiowatych w zlewni Iny na tle badań środowiskowych - część I (PDF).
    Adam Tański, Małgorzata Bonisławska, Joanna Szulc, Adam Brysiewicz, Krzysztof Formicki
  2. Badania oceny szkód poniesionych przez węgorze migrujące w dół rzeki przechodzące przez nowy zespół prądotwórczy VLH ze sferyczną obudową wirnika zainstalowany na rzece Mozeli w Frouard (PDF)
    Badania z października 2010 roku przeprowadzone na węgorzach żółtych i srebrzystych (problem dotyczy też ryb łososiowatych - przyp. red.)