ORGANIZACJE LOKALNE

Towarzystwo Miłośników Parsęty

Towarzystwo Miłośników Parsęty zostało założone w 1994 roku jako inicjatywa społeczna grupy osób, której nie był obojętny los Dorzecza Parsęty. Organizacja stawia sobie następujące cele:
 • dążenie do zachowania dziewiczego charakteru rzeki Parsęty, naturalnych jej walorów oraz poprawy stanu czystości wód;
 • walka z kłusownictwem i trucicielami wody;
 • organizowanie i popieranie czynnego wypoczynku i rekreacji (zawody wędkarskie, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, itd.);
 • propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży;
 • kształtowanie etyki wśród miłośników rzeki Parsęty i wędkarstwa;
 • działanie i wspieranie działań w kierunku zachowania i przywracania ginących i zagrożonych gatunków fauny i flory w dorzeczu.

Towarzystwo Miłośników Parsęty
ul. 1 Maja 18 pok. 355
78-200 Białogard
http://www.parseta.cp.win.pl
przewodniczący: Andrzej Wołkowski
mob. +48 604 939 822

Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi

Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi z siedzibą w Łobzie powstało z inicjatywy grona wędkarzy, miłośników ekologii i ochrony przyrody w celu opieki nad przepływającą przez nasze miasto, gminę i powiat rzeką Regą oraz jej dorzeczem. Zamiarem naszym jest, aby przy użyciu wszelkich możliwych środków, oraz przy pomocy organów samorządowych, powiatowych, organizacji wędkarskich i ekologicznych chronić dziewiczy charakter Regi, jej naturalne walory oraz zamieszkujące ją gatunki fauny i flory. Szczególny nacisk chcielibyśmy położyć na ochronę szlachetnych gatunków ryb zamieszkujących wody Regi i jej dopływów, walkę z regulacjami i przegradzaniem rzek oraz kłusownictwem.

Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi 
ul. Waryńskiego 10/1
73-150 Łobez
rega.salmon@onet.eu
http://www.tmrr.pl
przewodniczący: Andrzej Laszuk
andrzejlaszuk@op.pl
mob. +48 501 790 082

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy

(...) Założyliśmy stowarzyszenie, którego podstawowym celem jest dbałość o zachowanie rzek, Iny i pobliskiej Gowienicy w stanie jak najbardziej zbliżonym do naturalnego. Z bólem zaakceptowaliśmy regulację Iny w obrębie miasta Goleniów, ale przed regulacją poza miastem będziemy jej bronić. Obecnie TPRIIG liczy ponad 100 członków, w tym trzy Panie. Jest wśród nas kilku ludzi bardzo młodych, którzy do ukończenia 18 lat nie muszą  wnosić składek. Szczegółowe cele można znaleźć w naszym statucie. Ogólnie jest to świadome wędkarstwo, w zgodzie z Naturą. Więcej w nim zabiegów ochronnych, niż łowienia ryb. Chcemy, by nasi następcy zastali rzeki piękne, dzikie i pełne życia.

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy
72-112 Stepnica
ul. Chrobrego 17
tpriig@op.pl
http://www.tpriig.pl
Przewodniczący: Artur Furdyna
arturfurdyna@op.pl
mob. +48 531 402 868


Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby

Celem Towarzystwa jest:
 • Inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do ochrony i odnowy środowiska naturalnego pradoliny rzeki Łeby, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzieć mających na celu poprawę stanu czystości wód Łeby i jej dorzecza;
 • przywracanie ekologicznej drożności rzeki Łeby i jej dopływów;
 • utrzymanie i podniesienie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystyczno-rekreacyjnych obszaru, którego oś stanowi bieg rzeki Łeby;
 • oddziaływanie w kierunku wdrożenia na lokalnych szczeblach gmin nadłebskich nowoczesnych programów ekorozwoju;
 • zachowanie i restytucja ginących gatunków flory i fauny w ramach ochrony różnorodności biologicznej pradoliny;
 • popieranie i organizowanie czynnego wypoczynku i rekreacji w oparciu o naturalne unikatowe warunki terenowe;
 • stworzenie systemu monitoringu umożliwiającego sygnalizację zagrożeń mogących spowodować zanieczyszczenie wód i destrukcyjnie oddziaływać na obszar zlewni rzeki Łeby.

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby
ul. Aleja Wolności 22
84-300 Lębork
towarzystwo@dolinaleby.eu
http://www.rzekaleba.pl
prezes: Marcin Kostuch

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Wełny

Towarzystwo powstało w 2009 roku w celu ochrony rzek dorzecza Warty, a w szczególności Wełny i Flinty oraz w celu odbudowy i utrzymania populacji ryb łososiowatych - pstrąga potokowego, troci wędrownej oraz lipienia.

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Wełny
ul.Świebodzińska 64
60-162 Poznań
tprw@wp.pl
http://tprw.pl
prezes: Jakub Lach
mob. +48 513 059 570

Towarzystwo Miłośników Rzeki Radwi

Towarzystwo powstało w 2005. roku. Jego statutowe cele to:
 • dążenie do zachowania dziewiczego charakteru rzeki Radwi wraz z jej dorzeczem i naturalnych jej walorów oraz poprawy stanu czystości wody;
 • walka z kłusownictwem i trucicielami wody;
 • popieranie i organizowanie czynnego wypoczynku i rekreacji (zawody wędkarskie, spływy kajakowe, itp.);
 • propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie;
 • powrót i utrzymanie w rzece ryb łososiowatych, w szczególności łososia.

Towarzystwo Miłośników Rzeki Radwi
ul. Władysława Iv-go 113/B
75-346 Koszalin
prezes: Krzysztof Jacek Hajdamowicz
+48 (94) 343 20 81


Towarzystwo Miłośników Rzek Gwdy i Czernicy "Czarny Pstrąg"
ul. Ogrodowa 12/9
77-330 Czarne
prezes: Jankowski Edward Józef

Towarzystwo Miłośników Rzeki Wieprzy i Grabowej
ul. Powstańców Warszawskich 1
76-100 Sławno
przewodniczący: Krzysztof Zawadzki

Wszystkie organizacje pozarządowe związane z tematyką portalu prosimy o nadsyłanie swoich danych w celu uzupełnienia bazy danych, otwierając jednocześnie nasze łamy do szerzenia idei i akcji ekologicznych, prezentowania osiągnięć, propagowania wędkarstwa sportowego i ochrony polskiej przyrody.