ORGANIZACJE PONADREGIONALNE

World Wide Fund for Nature (WWF) - Światowy Fundusz na rzecz Przyrody
(dawniej World Wildlife Fund)

Pozarządowa, ekologiczna organizacja międzynarodowa, powstała w 1961 roku; celem WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.

Fundacja WWF Polska

Biuro WWF w Warszawie
ul. Wiśniowa 38
02-520 Warszawa

tel. (22) 849 84 69 / 848 73 64
tel. (22) 848 75 92 / 848 75 93
fax (22) 646 36 72
kontakt@wwf.pl
http://www.wwfpl.panda.org

Greenpeace

Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca od 1971 r. na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Koncentruje się na najbardziej istotnych, globalnych zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska.

Fundacja Greenpeace Polska
ul. Lirowa 13
02-387 Warszawa
tel.: (22)  659 84 99, 851 26 42, 841 46 83, 822 00 74
fax:(22) 489 60 64
http://www.greenpeace.org

Klub Gaja

Klub Gaja działa w Polsce od 1989 roku i jest jedną z najstarszych, niezależnych pozarządowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt w Polsce.

Klub Gaja działa od 1989 roku 
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja
ul. Nad Wilkówką 24
43-365 Wilkowice

Adres korespondencyjny:
Klub Gaja
ul. Parkowa 10
43-365 Wilkowice
tel/fax 033 812 36 94
klubgaja@klubgaja.pl
http://www.klubgaja.pl

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Filozofia głębokiej ekologii to nurt filozoficzny, do którego odwołuje się w swoich działaniach Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, które powstało w 1990 r. Pracownia za najważniejszy cel uznaje obronę dzikiej przyrody oraz najcenniejszych obszarów przyrodniczych, podkreślającej szacunek do wszelkich form życia.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17
43-360 Bystra
tel. (33) 818 31 53
tel./fax: (33) 817 14 68
biuro@pracownia.org.pl
http://pracownia.org.pl

Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego

Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego (BWLE) zostało powołane w celu zwiększenia efektywności działań pozarządowych organizacji ekologicznych (POE).
Związek realizuje ten cel wzmacniając oddziaływanie pozarządowych organizacji ekologicznych na procesy decyzyjne na poziomie parlamentu i rządu. Z usług BWLE mogą korzystać nieodpłatnie politycy i dziennikarze oraz POE, które są członkami stowarzyszeń BWLE i płacą składki na jego utrzymanie.
Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego z siedzibą w Warszawie min. ułatwia lobbystom ekologicznym nawiązywanie kontaktów z parlamentarzystami i urzędnikami administracji rządowej,  gromadzi  i udostępnia istotne dla nich informacje.


Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
ul. Raszyńska 32/44, IX klatka
02-026 Warszawa
http://www.lobbing.eco.pl

Centrum Prawa Ekologicznego

Centrum Prawa Ekologicznego (CPE)  jest niezależnym ośrodkiem badań i doradztwa specjalizującym się w prawie ochrony środowiska. Centrum powstało w 1999r. z siedzibą główną we Wrocławiu  i posiada status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi  działalność opiniodawczo-doradczą w zakresie prac legislacyjnych. CPE należy do kilku organizacji międzynarodowych i krajowych: jest członkiem European Environmental Bureau (międzynarodowej federacji organizacji ekologicznych) z siedzibą w Brukseli, a także członkiem wspierającym Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z siedzibą w Krakowie oraz Biura Wspierania Lobbingu Ekologicznego z siedzibą w Warszawie.

Centrum Prawa Ekologicznego
ul. Uniwersytecka 1
50-951 Wrocław
tel.: (71) 343 66 95
fax: (71) 341 01 97
cpe@eko.wroc.pl
http://cpe.eko.org.pl/

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) powstała w 1989 roku w Krakowie. Jej misją jest wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także zwykłych obywateli. Działalność Fundacji wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4
31-121 Kraków
tel./fax: (12) 631 57 31
fax: (12) 631 57 30
biuro@fwie.eco.pl
http://www.fwie.eco.pl