Rzeka: dorzecze Wisły

2012-10-23 | dorzecze Wisły
Raport z realizacji Programu restytucji łososia atlantyckiego (Salmo salar L.) w dorzeczu górnej Wisły w latach 2004-2007, marzec 2008 r. - opracowanie dotyczy I etapu restytucji, w którym badano m.in. przydatność wytypowanych do zarybień potoków pod kątem przeżywalności oraz rozwoju młodych łososi...  »
Subscribe to Rzeka: dorzecze Wisły