Rzeka: Ina

2013-01-27 | ZZMiUW Szczecin | Ina | ZZMiUW
Projekt "Niebieski korytarz Iny"...  »
2011-10-30 | Ina | praca zbior.
W pracy przedstawiono wyniki badań przydatności wód zlewni Iny do budowy tarlisk dla wędrownych ryb łososiowatych. Ze względu na znaczny obszar badanej zlewni pracę podzielono na trzy części...  »
Subscribe to Rzeka: Ina