Rzeka: Bóbr

2014-02-28 | Marciszów | Bóbr | WWF - RDOŚ Wrocław
Po raz pierwszy wytyczne wydane dla utrzymania rzek znalazły zastosowanie w projekcie ograniczenia ryzyka powodziowego, przyczyniając się do zredukowania wpływu robót hydrotechnicznych na środowisko oraz zmniejszenia kosztów zabezpieczenia przed powodzią...  »
2013-04-03 | Wleń | Bóbr | Igor Glinda
Społeczność lokalna oraz ogólnopolska z głębokim niepokojem przyjęła fakt rozpoczęcia prac melioracyjnych na rzece Bóbr. Zakres prac i planowanych metod ich realizacji zmusza nas do zdecydowanego sprzeciwu i żądania natychmiastowego zaprzestania rozpoczętych już prac - podpisz petycję!  »
Subscribe to Rzeka: Bóbr