Rzeka: Parsęta

2014-07-26 | Parsęta | Janusz Ostrysz
Minął już rok od wszczęcia śledztwa w sprawie nadużyć przy zarybieniach trocią wędrowną pochodzącą z ośrodka hodowlano-zarybieniowego PZW w Białogardzie i ...cisza. W tym roku była kolejna, "leszczowa" wpadka na jeziorze Podborsko Małe przy odłowie linów dla celów zarybieniowych - patrz art. "Ekipa PZW O. Koszalin przyłapana na kłusownictwie?" . Okazuje się, że to tylko wierzchołek góry lodowej...  »
2014-05-11 | Białogard | Parsęta | Ostjan
Sprawa nie jest nowa, bowiem dotyczy wydarzeń z lipca 2013 r. Mało też kto o niej wie, mimo jej znaczenia dla środowiska wędkarskiego oraz powagi oskarżeń, zagrożonych karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8...  »
2014-02-21 | Białogard | Parsęta | dr Janusz Nyk
Ośrodek Hodowlano-Zarybieniowy "Liśnica" k. Białogardu, należący do Okręgu PZW Koszalin, rozpoczął działalność po modernizacji technologicznej i personalnej - ciekawi jesteśmy jego rezultatów, choć te negatywne były dotąd skutecznie ukrywane. Relacjonuje pomysłodawca i założyciel ośrodka, były prezes okręgu, dr Janusz Nyk...  »
2013-07-27 | Parsęta | Ostjan
XVI edycja towarzyskich zawodów wędkarskich pod nazwą "Święta Troci i Łososia", organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Parsęty, skłania do szeregu pytań, wspomnień i refleksji nad formą i dzisiejszym znaczeniem tej imprezy...  »
2013-06-07 | Parsęta
Wygląda na to, że pierwsze "letnie" trocie weszły do Parsęty; kolejna ryba to troć 84 cm 7 kg wagi...  »
2013-06-07 | Daszewska Łąka | Parsęta
5 czerwca na Daszewskiej Łące złowiony został samiec troci długości 89 cm...  »
2013-05-02 | Parsęta | Dariusz Downarowicz
Trudno zrozumieć wycinkę lasów w Obszarze Natura 2000, a w pasie nadbrzeżnym chronionej rzeki jeszcze trudniej...  »
2013-04-30 | Kołobrzeg | Parsęta | KM PZW nr 17 w Kołobrzegu
30 kwietnia, w ramach programu zarybiania polskich obszarów morskich, do przyujściowego odcinka Parsęty wpuszczono 4300 szt. smoltów troci wędrownej...  »
2013-02-03 | Parsęta | Ostjan
Wzbierająca w Radwi i w dolnej Parsęcie woda skłoniła nas do sprawdzenia funkcjonowania budowli hydrotechnicznej w Osówku (słynnej propagandowej "zwężki Venturiego"), mającej na celu tłumienie wysokich, niebezpiecznych powodziowo wezbrań rzeki...  »
2013-01-16 | Osówko | Parsęta | Ostjan
Według pierwotnych ustaleń z ekologami miał być polder przechwytujący tylko wody powodziowe - bezpieczne przepływy wysokie oraz naturalne koryto Parsęty miały być dla dobra przyrody zachowane.Tymczasem zrodziła się "zwężka Venturiego", a w gruncie rzeczy zbiornik przepływowy z trzema rurami w ścianie zapory, ograniczającymi naturalny przepływ wody. A wszystko po cichu i bez protestów, mimo karygodnej decyzji Wójta Gminy Białogard o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w chronionym obszarze Natura 2000...  »

Strony

Subscribe to Rzeka: Parsęta