Rośliny chronione występujące w dorzeczy Parsęty

(pogrubione nazwy to gatunki szczególnie cenne)
 

Gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin:

Kokorycz drobna Corydalis pumila

Gatunki podlegające ścisłej ochronie:

Bluszcz pospolity Hedera helix,
Buławnik czerwony Cephalanthera rubra,
Gnieźnik leśny Neottia nidus-avis,
Grążel żółty Nuphar lutea,
Grzybień biały Nymphaea alba,
Kruszczyk błotny Epipacctis palustris,
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine,
Listera jajowata Listera ovata,
Lobelia jeziorna Lobelia dortmanna,
Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora,
Obuwik pospolity Cypripedium calceolus,
Pełnik europejski Trollius europaeus,
Podkolan biały Platanthera bifolia,
Podkolan zielonawy Platanthera chlorantha,
Poryblin jeziorny Isoëtes lacustris,
Rosiczka długolistna Drosera anglica,
Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia,
Storczyk Fuchsa Dactylorhiza fuchsii,
Storczyk krwisty Dactylorhiza incarnata,
Storczyk plamisty Dactylorhiza maculata,
Storczyk szerokolistny Dactylorhiza majalis,
Storczyk Traunsteinera Dactylorhiza traunsteineri,
Śnieżyca wiosenna Leucoium vernum,
Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis,
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum,
Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum,
Wielosił błękitny Polemonium coeruleum,
Wrzosiec bagienny Erica tetralix.

Gatunki podlegające częściowej ochronie:

Bagno zwyczajne Ledum palustre,
Centuria pospolita Centaurium erythraea,
Kalina koralowa Viburnum opulus,
Kocanka piaskowa Helichrysum arenarium,
Konwalia majowa Convallaria majalis,
Kruszyna pospolita Frangula alnus,
Marzanka wonna Galium odoratum,
Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare,
Pierwiosnka lekarska Primula veris,
Porzeczka czarna Ribes nigrum.

Gatunki zagrożone w skali całej Polski:

Brzeżyca jednokwiatowa LittoreLla uniflora,
Dzwonek szerokolistny Campanula latifolia,
Groszek błotny Lathyrus palustris,
Kokorycz drobna Corydalis pumila,
Nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata,
Skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus,
Turzyca bagienna Carex limosa,
Turzyca pchla Carex pulicaris.


Gatunki zagrożone w skali Pomorza:

Bagnica torfowa Scheuchzeria palustris,
Borówka bagienna Vaccinium uliginosum,
Bukwica zwyczajna Betonica officinalis,
Czerniec gronkowy Actaea spicata,
Fiolek przedziwny Viola mirabilis,
Gnidosz błotny Pedicularis palustris,
Gwiazdnica bagienna Stellaria uliginosa,
Klon polny Acer campestre,
Kokoryczka okółkowa Polygonatum verticillatum,
Manna gajowa Glyceria nemoralis,
Modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia,
Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum,
Pływacz drobny Utricularia minor,
Ponikło skąpokwiatowe Eleocharis quinqueflora,
Przetacznik górski Veronica montana,
Przygiełka biała Rhynchospora alba,
Rzeżucha niecierpkowa Cardamine impatiens,
Sit alpejski Juncus alpino-articulatus,
Turzyca dwupienna Carex dioica,
Turzyca dwustronna Carex disticha,
Turzyca łuszczkowata Carex lepidocarpa,
Turzyca obła Carex diandra,
Wełnianka szerokolistna Eriophorum latifolium,
Wyka leśna Vicia sylvatica,
Żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera.

Materiały publikowane (Żukowski 1998) i uzyskane z nadleśnictw wskazują na występowanie również innych gatunków roślin objętych ochroną prawną i zagrożonych:

Aster solny Aster tripolium,
Barwinek pospolity Vinca minor,
Cis pospolity Taxus baccata,
Goździk piaskowy Dianthus arenarius,
Kopytnik pospolity Asarum europaeum,
Lilia złotogłów Lilium martagon,
Mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi,
Podejzrzon pojedynczy Botrychium simplex,
Podrzeń żebrowiec Blechnum spicant,
Skrzyp olbrzymi Equisetum maximum,
Tojad mocny Aconitum callibotryon,
Turzyca oścista Carex atherodes,
Turzyca piaskowa Carex arenaria,
Wełnianeczka darniowa Baeothyron caespitosum,
Wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum,
Widłak gożdzisty Lycopodium clavatum,
Widłak wroniec Lycopodium selago,
Wierzba borówkolistna Salix myrtilloides.


Wg: "Diagnoza środowiska przyrodniczego dorzecza Parsęty"
(Oprac. zespół pod kier. prof. dr hab. Tomasza Heese, 2000r.)