Tag: biologia ryb

2014-03-14 | dr Stanisław Cios
Biuletyn poświęcony wędkarstwu muchowemu. Najnowsze wydanie PL51 ze stycznia 2015 już dostępne, a w nim m.in. wędkowanie na Bow River w Kandzie, wędkowanie w Szwecji cz. XVI, 5 dni na Litwie...  »
2013-08-31 | Ostjan
Technologia produkcji materiału zarybieniowego wielu gatunków ryb, w tym łososia atlantyckiego i troci wędrownej, osiągnęła w wielu krajach zaawansowany poziom i wysoką wydajność. Niestety, nie przekłada się to na przeżywalność młodocianych form po przywróceniu ich do środowiska naturalnego...  »
2013-05-06
niedopuszczalne jest dorybianie rzek obcym materiałem genetycznym?  »
2013-05-03 | praca zbior.
Jednym z największych zagrożeń z genetycznego punktu widzenia jest niszczenie odrębności genetycznej poszczególnych naturalnych stad gatunków ryb łososiowatych poprzez ich dorybianie materiałem pochodzącym z chowu w wylęgarniach i ośrodkach zarybieniowych oraz materiałem z cieków naturalnych o odmiennych warunkach środowiskowych..  »
2013-05-03
stada pstrąga potokowego zasiedlające odrębne rzeki, a nawet ich części, często charakteryzują się unikatowymi pulami genetycznymi?  »
2013-02-01 | Ostjan
Szybko rosnąca, genetycznie zmodyfikowana, odmiana łososia atlantyckiego (Salmo salar) nazwana AquAdvantage osiąga wielkość rynkową po 16-18 miesiącach, podczas gdy dzika dopiero po trzech latach. Przeciwnicy żywności GMO szybko nadali odmianie określenie Frankenfish, nawiązując do potwora - dzieła doktora Frankensteina ze słynnej powieści angielskiej pisarki Mary Shelley...  »
2012-10-12
pstrąg potokowy, troć jeziorowa i troć wędrowna to trzy różne formy tego samego gatunku Salmo trutta?  »
2012-10-12
narybek łososia pozostaje w rzece przez 1 do 5 lat zanim spłynie do morza?  »
2011-06-20 | Wel | Krzysztof Puwalski
Na mapie najcenniejszych dla Polski siedlisk ichtiofauny system rzeczny Drwęcy zajmuje poczesne miejsce. Jako miejsce naturalnego tarła ryb wędrownych wymieniony został już w 1864 r. przez Antoniego Wałeckiego w „Systematycznym przeglądzie ryb krajowych”...  »
2010-07-04 | praca zbior.
Analiza genetyczna jest jednym z narzędzi służących identyfikowaniu zmienności i diagnozowaniu bioróżnorodności organizmów. Przy pomocy metod genetyki klasycznej, a w jeszcze większym stopniu genetyki molekularnej można identyfikować gatunki, a także rasy, odmiany i formy w obrębie jednego gatunku...  »

Strony

Subscribe to Tag: biologia ryb