Tag: regulacje rzek

2014-02-28 | Marciszów | Bóbr | WWF - RDOŚ Wrocław
Po raz pierwszy wytyczne wydane dla utrzymania rzek znalazły zastosowanie w projekcie ograniczenia ryzyka powodziowego, przyczyniając się do zredukowania wpływu robót hydrotechnicznych na środowisko oraz zmniejszenia kosztów zabezpieczenia przed powodzią...  »
2014-02-14 | Supraśl - Sokołda | ZO PZW Białystok
Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku składa krytyczne uwagi i wnosi o nieprzyjęcie Raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na konserwacji gruntownej rzeki Supraśl Środkowa w km 65+370 – 76+500 oraz rzeki Sokołda w km 24+000 – 29+700...  »
2014-02-01 | O PZW Białystok | Supraśl - Sokołda | Paweł Fiedorczuk
Publikujemy treść petycji sprzeciwiającej się planom zniszczenia dwóch niezwykle cennych ekosystemów rzecznych Podlasia: Supraśli i Sokołdy w celu "przekopania" unijnej kasy, a pod pretekstem ochrony przed podtopieniami naturalnych, nadbrzeżnych zalewowych terenów łąkowych. Apelujemy - złóż w tej sprawie swój cenny podpis! Nie pozwólmy na dalszą dewastację najlepszych rzek pstrągowych Polski!  »
2013-11-17 | Józef Jeleński
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkolenia dotyczące utrzymania górskich rzek organizowane przez Józefa Jeleńskiego - w ostatnim wzięło udział 110 przedstawicieli władz, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, studentów...  »
2013-06-16 | Dębosznica
Jest nadzieja na rozsądny kompromis i oszczędzenie Dębosznicy...  »
2013-06-10 | Włocławek | Wisła | RZGW Warszawa
4 czerwca 2013 roku we Włocławku podpisano umowę na realizację robót budowlanych dla zadania "Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko-pomorskim: zapory czołowej, systemu kontrolno-pomiarowego (ASTKZ), jazu, śluzy z awanportami oraz przepławki dla ryb"...  »
2013-06-07 | Dębosznica
Już wkrótce szczecińscy melioranci rozpoczną "czyszczenie" Dębosznicy...  »
2013-05-24 | Podlasie | Ostjan
Długo w tym roku przyszło nam czekać na majowe święto wędkarzy muchowych. Od kilku dni docierały do mnie informacje, że pojawia się już jętka, że są pierwsze wyniki, w końcu usłyszałem - "zaczęło się, przyjeżdżaj..."  »
2013-05-07 | Wejherowo | Reda | Artur Buczkowski
"Nawet wycinek, fragment rzecznej doliny ma swoją opowieść..." Tak rozpoczyna krótkie wspomnienie przepełnione zadumą i refleksją nad znamionami czasu, w którym żyjemy oraz siłą przyrody Artur Buczkowski, autor felietonu...  »
2013-04-03 | Wleń | Bóbr | Igor Glinda
Społeczność lokalna oraz ogólnopolska z głębokim niepokojem przyjęła fakt rozpoczęcia prac melioracyjnych na rzece Bóbr. Zakres prac i planowanych metod ich realizacji zmusza nas do zdecydowanego sprzeciwu i żądania natychmiastowego zaprzestania rozpoczętych już prac - podpisz petycję!  »

Strony

Subscribe to Tag: regulacje rzek