Tag: troć wędrowna

2014-02-14 | Rajkowy | Wisła | WWF
Decyzja środowiskowa dla Elektrowni Północ jest w części nieważna. Z orzeczenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ciszą się ekolodzy i wędkarze, tylko czy nie przedwcześnie...?  »
2013-12-12 | Klub Gaja
Organizacje społeczne troszczące się o polskie rzeki apelują do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne podjęcie działań w celu ochrony naturalnych zasobów dwuśrodowiskowych ryb wędrownych – troci wędrownej i łososia.  »
2013-10-10 | TPRŁ i inni | Marcin Kostuch
Pismem do Ministra Rolnictwa społeczne organizacje wędkarskie i ekologiczne wyrażają sprzeciw, wobec braku skutecznych działań rządu w kierunku zbadania przyczyn i wyeliminowania szerzącej się w pomorskich rzekach u ryb łososiowatych wrzodziejącej martwicy skóry (UDN)...  »
2013-08-31 | Ostjan
Technologia produkcji materiału zarybieniowego wielu gatunków ryb, w tym łososia atlantyckiego i troci wędrownej, osiągnęła w wielu krajach zaawansowany poziom i wysoką wydajność. Niestety, nie przekłada się to na przeżywalność młodocianych form po przywróceniu ich do środowiska naturalnego...  »
2013-06-07 | Daszewska Łąka | Parsęta
5 czerwca na Daszewskiej Łące złowiony został samiec troci długości 89 cm...  »
2013-04-30 | Kołobrzeg | Parsęta | KM PZW nr 17 w Kołobrzegu
30 kwietnia, w ramach programu zarybiania polskich obszarów morskich, do przyujściowego odcinka Parsęty wpuszczono 4300 szt. smoltów troci wędrownej...  »
2013-01-17 | praca zbior.
UDN - Ocena stanu zdrowotnego tarlaków troci (Salmo trutta m. trutta) z rzek pomorskich na podstawie badań mikrobiologicznych i immunologicznych, prowadzonych w 2010 roku  »
2013-01-09 | ZO PZW | Janusz Nyk
No i po raz kolejny rozpoczęliśmy sezon trociowo-łososiowy. Ciekawe jaki on będzie? Zaczęło się od dużej wody i… małych srebrniaków troci tzw. "grilsów"...  »
2012-12-23 | Ryszard Bartel
Restytucje ryb wędrownych w Polsce. Ryszard Bartel, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku...  »
2012-12-20 | Krąpiel | praca zbior.
Najważniejszymi miejscami naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych – łososia i troci wędrownej, warunkującymi udany rozród i późniejszy wzrost narybku, są górne dopływy rzek. Zlewnia rzeki Krąpiel stanowi jedną z większych zlewni, zasilających swoimi wodami Inę...  »

Strony

Subscribe to Tag: troć wędrowna