Tag: elektrownie wodne

2013-06-10 | Włocławek | Wisła | RZGW Warszawa
4 czerwca 2013 roku we Włocławku podpisano umowę na realizację robót budowlanych dla zadania "Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko-pomorskim: zapory czołowej, systemu kontrolno-pomiarowego (ASTKZ), jazu, śluzy z awanportami oraz przepławki dla ryb"...  »
2013-01-17
Jeśli nie jest Ci obojętny los polskiej przyrody, zapoznaj się z jej założeniami i weź w niej udział...  »
2013-01-07
W związku z raelizowanymi i planowanymi inwestycjami wynikającymi z obowiązku udrażniania rzek, mając na uwadze prawo każdego z nas do informacji oraz udziału w podejmowaniu decyzji (wynikających z Konwensji z Aarhus), zachęcamy do obywatelskiego mnitoringu tych inwestycji. Ponieważ podstawowym elementem przy projektowaniu urządzeń służących do migracji ryb jest ich lokalizacja, pragniemy wskazać zasady, jakie powinny one spełniać...  »
2012-12-11
Turbiny VLH (Very Low Head turbine - turbozespół do bardzo niskich spadów) zostały zaprojektowane zgodnie z kryteriami "przyjazności rybom tak", aby umożliwiać ich swobodną migrację. Aby ocenić rzeczywistą skuteczność turbin VLH, były one przedmiotem dwóch serii testów w środowisku naturalnym...  »
2012-12-03 | EIRP
EIRP informuje, że wciąż istnieje możliwość uzyskania 100% dotacji na budowę lub modernizację przepławek dla ryb...  »
2012-12-02
przegrody hydrotechniczne przerywają ciągłość ekologiczną ekosystemów rzecznych?  »
2012-11-13 | Bielikowo | Mołstowa | Ostjan
Sołtysa wsi Bielikowo, a jednocześnie niedoszłego inwestora MEW na Mołstowej prawo nie interesuje...  »
2012-10-23
na skutek funkcjonowania MEW liczebność ichtiofauny poniżej zapory może spaść o ponad 70%?  »
2012-10-23
zbadana eksperymentalnie śmiertelność smoltów po przejściu przez turbinę MEW na Redze w Trzebiatowie wyniosła 48,6-56,6%.  »
2012-10-11 | Maciej Drzewiecki
Mijający rok niesie ze sobą dynamiczny rozwój technologii dla małych elektrowni wodnych o niskim spadzie, zarówno w Europie, jak i w Polsce. Coraz więcej projektów technologicznych zakłada wykorzystanie turbin VLH lub turbin Archimedesa w nowopowstających małych elektrowniach wodnych...  »
Subscribe to Tag: elektrownie wodne