Tag: zatrucia i zanieczyszczenia

2013-01-26
Prawo UE chroni wody przed nadmiernym zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego?  »
2013-01-17
Jeśli nie jest Ci obojętny los polskiej przyrody, zapoznaj się z jej założeniami i weź w niej udział...  »
2013-01-10 | Rościno | Parsęta | red.
4 stycznia, w godzinach popołudniowych, nastąpiło zanieczyszczenie wód Parsęty, obserwowane poniżej zapory w Rościnie. Ponieważ niesiony osad może mieć wpływ na tarliska i powodzenie niedawno odbytego tarła ryb łososiowatych, prosimy o informacje na powyższy temat...  »
Subscribe to Tag: zatrucia i zanieczyszczenia