Tag: inicjatywy ochronne

2013-01-17
Jeśli nie jest Ci obojętny los polskiej przyrody, zapoznaj się z jej założeniami i weź w niej udział...  »
2012-12-23 | Ryszard Bartel
Restytucje ryb wędrownych w Polsce. Ryszard Bartel, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku...  »
2012-12-20 | Krąpiel | praca zbior.
Najważniejszymi miejscami naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych – łososia i troci wędrownej, warunkującymi udany rozród i późniejszy wzrost narybku, są górne dopływy rzek. Zlewnia rzeki Krąpiel stanowi jedną z większych zlewni, zasilających swoimi wodami Inę...  »
2012-12-11
Turbiny VLH (Very Low Head turbine - turbozespół do bardzo niskich spadów) zostały zaprojektowane zgodnie z kryteriami "przyjazności rybom tak", aby umożliwiać ich swobodną migrację. Aby ocenić rzeczywistą skuteczność turbin VLH, były one przedmiotem dwóch serii testów w środowisku naturalnym...  »
2012-12-10 | USA | Salmon River | Marcin Rogowski
Salmon River łososiem stała do XIX wieku. Pod koniec tego okresu rabunkowa gospodarka, wzrost zanieczyszczeń oraz budowa dwóch tam doprowadziła do całkowitego wyginięcia łososia atlantyckiego, gatunku naturalnego dla tej rzeki. Przez kilkadziesiąt lat bezskutecznie próbowano poprzez reintrodukcję łososia (Salmo salar) oraz wsiedlenie dwóch gatunków pacyficznych - kiżuczy i czawyczy - przywrócić świetność rzece...  »
2012-11-13 | Bielikowo | Mołstowa | Ostjan
Sołtysa wsi Bielikowo, a jednocześnie niedoszłego inwestora MEW na Mołstowej prawo nie interesuje...  »
2012-11-09 | Rościno | Parsęta | red.
Jak donosi nasz korespondent z Białogardu Dariusz Downarowicz, we wtorek 6 listopada obserwował na tamie w Rościnie intensywny ciąg tarłowy troci...  »
2012-10-29 | Słupia | Ostjan
Dość powszechna jest w środowisku wędkarzy łososiowych opinia, że połów i zabieranie schodzących po tarle keltów jest wysoce nieetyczne. Wynędzniałe i osłabione często wielomiesięczną głodówką, trudami wędrówki na tarliska i samym tarłem nie są godnym przeciwnikiem dla wytrawnych łowców...  »
2011-10-30 | Ina | praca zbior.
W pracy przedstawiono wyniki badań przydatności wód zlewni Iny do budowy tarlisk dla wędrownych ryb łososiowatych. Ze względu na znaczny obszar badanej zlewni pracę podzielono na trzy części...  »
2008-05-04 | dr Janusz Nyk...
Anadromiczne ryby litofilne - łosoś i troć wędrowna odbywają naturalne tarło w zlewniach rzek pomorskich: Redze, Parsęcie, Wieprzy, Słupi, Łupawie, Łebie i Redzie oraz w niektórych rzekach zlewni Odry: Inie i Drawie lub w rzekach zlewni Wisły poniżej Włocławka, np. Drwęcy. Zarówno powierzchnia tarłowa tych rzek, jak i ilość miejsc tarłowych w dostępnej do migracji części tych rzek jest za mała w stosunku do ilości tarlaków, które mogłyby odbyć naturalne tarło...  »

Strony

Subscribe to Tag: inicjatywy ochronne