Tag: zarybienia

2014-07-26 | Parsęta | Janusz Ostrysz
Minął już rok od wszczęcia śledztwa w sprawie nadużyć przy zarybieniach trocią wędrowną pochodzącą z ośrodka hodowlano-zarybieniowego PZW w Białogardzie i ...cisza. W tym roku była kolejna, "leszczowa" wpadka na jeziorze Podborsko Małe przy odłowie linów dla celów zarybieniowych - patrz art. "Ekipa PZW O. Koszalin przyłapana na kłusownictwie?" . Okazuje się, że to tylko wierzchołek góry lodowej...  »
2014-05-11 | Białogard | Parsęta | Ostjan
Sprawa nie jest nowa, bowiem dotyczy wydarzeń z lipca 2013 r. Mało też kto o niej wie, mimo jej znaczenia dla środowiska wędkarskiego oraz powagi oskarżeń, zagrożonych karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8...  »
2014-03-01 | Radew | dr Janusz Nyk
Jak informuje sekretarz Towarzystwa Miłośników Radwi, były prezes Okręgu PZW Koszalin dr Janusz Nyk, już wkrótce doczekamy się budowy sztucznych tarlisk dla ryb reofilnych na Radwi i jej dopływach...  »
2014-02-21 | Białogard | Parsęta | dr Janusz Nyk
Ośrodek Hodowlano-Zarybieniowy "Liśnica" k. Białogardu, należący do Okręgu PZW Koszalin, rozpoczął działalność po modernizacji technologicznej i personalnej - ciekawi jesteśmy jego rezultatów, choć te negatywne były dotąd skutecznie ukrywane. Relacjonuje pomysłodawca i założyciel ośrodka, były prezes okręgu, dr Janusz Nyk...  »
2013-12-27 | Toruń | Drwęca | ZO PZW Toruń
Informacja Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu o odłowach tarlaków troci wędrownej oraz łososia atlantyckiego w rzece Drwęcy w celu pozyskania materiału rozrodczego do sztucznego tarła w 2013 roku...  »
2013-06-04 | Koszalin | Okręg PZW Koszalin
W dniach 20 i 21 maja dokonano zarybiań rzek użytkowanych przez Okręg Koszaliński PZW narybkiem pstrąga potokowego...  »
2013-05-15 | Szczecin | ZO PZW Szczecin
W dniach 10 i 13 maja br. odbywały się zarybienia smoltem troci i łososia wód Okręgu Szczecińskiego PZW...  »
2013-05-03 | praca zbior.
Jednym z największych zagrożeń z genetycznego punktu widzenia jest niszczenie odrębności genetycznej poszczególnych naturalnych stad gatunków ryb łososiowatych poprzez ich dorybianie materiałem pochodzącym z chowu w wylęgarniach i ośrodkach zarybieniowych oraz materiałem z cieków naturalnych o odmiennych warunkach środowiskowych..  »
2013-04-30 | Kołobrzeg | Parsęta | KM PZW nr 17 w Kołobrzegu
30 kwietnia, w ramach programu zarybiania polskich obszarów morskich, do przyujściowego odcinka Parsęty wpuszczono 4300 szt. smoltów troci wędrownej...  »
2012-12-23 | Ryszard Bartel
Restytucje ryb wędrownych w Polsce. Ryszard Bartel, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku...  »

Strony

Subscribe to Tag: zarybienia