Tag: tereny chronione

2014-02-14 | Supraśl - Sokołda | ZO PZW Białystok
Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku składa krytyczne uwagi i wnosi o nieprzyjęcie Raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na konserwacji gruntownej rzeki Supraśl Środkowa w km 65+370 – 76+500 oraz rzeki Sokołda w km 24+000 – 29+700...  »
2013-04-17
obszary Natura 2000 stanowią zieloną infrastrukturę, której zadaniem jest ochrona różnorodności biologicznej?  »
2013-03-15
przyroda w Europie podlega ochronie w oparciu o przepisy dwóch podstawowych aktów prawnych?  »
2013-02-03 | Parsęta | Ostjan
Wzbierająca w Radwi i w dolnej Parsęcie woda skłoniła nas do sprawdzenia funkcjonowania budowli hydrotechnicznej w Osówku (słynnej propagandowej "zwężki Venturiego"), mającej na celu tłumienie wysokich, niebezpiecznych powodziowo wezbrań rzeki...  »
2013-01-17
Jeśli nie jest Ci obojętny los polskiej przyrody, zapoznaj się z jej założeniami i weź w niej udział...  »
2013-01-16 | Osówko | Parsęta | Ostjan
Według pierwotnych ustaleń z ekologami miał być polder przechwytujący tylko wody powodziowe - bezpieczne przepływy wysokie oraz naturalne koryto Parsęty miały być dla dobra przyrody zachowane.Tymczasem zrodziła się "zwężka Venturiego", a w gruncie rzeczy zbiornik przepływowy z trzema rurami w ścianie zapory, ograniczającymi naturalny przepływ wody. A wszystko po cichu i bez protestów, mimo karygodnej decyzji Wójta Gminy Białogard o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w chronionym obszarze Natura 2000...  »
2013-01-10 | Bobolice | Chociel | red.
6 stycznia zaobserwowaliśmy w dolinie Chocieli za Bobolicami w kierunku na Porost prawdopodobne ślady bagrowania rzeki. Czy ktoś posiada na ten temat informacje, ewentualnie może sprawdzić i zweryfikować nasze przypuszczenia?  »
Subscribe to Tag: tereny chronione