Tag: ciekawostki

2013-03-15
przyroda w Europie podlega ochronie w oparciu o przepisy dwóch podstawowych aktów prawnych?  »
2013-02-05
Dyrektywę o substancjach priorytetowych opracowano na podstawie ramowej dyrektywy wodnej?  »
2013-02-01 | Ostjan
Szybko rosnąca, genetycznie zmodyfikowana, odmiana łososia atlantyckiego (Salmo salar) nazwana AquAdvantage osiąga wielkość rynkową po 16-18 miesiącach, podczas gdy dzika dopiero po trzech latach. Przeciwnicy żywności GMO szybko nadali odmianie określenie Frankenfish, nawiązując do potwora - dzieła doktora Frankensteina ze słynnej powieści angielskiej pisarki Mary Shelley...  »
2013-01-26
Prawo UE chroni wody przed nadmiernym zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego?  »
2012-12-20
tereny podmokłe zapewniają naturalną retencję oraz obieg wody w przyrodzie, przeciwdziałając powodziom?  »
2012-12-02
zabudowa hydrotechniczna rzek wpływa ujemnie na skład oraz liczebność organizmów bentosowych?  »
2012-12-02
przegrody hydrotechniczne przerywają ciągłość ekologiczną ekosystemów rzecznych?  »
2012-11-11 | Stanisław Cios
W Polsce jest coraz więcej zwolenników idei No Kill, a przynajmniej osób deklarujących w internecie tę filozofię. Sama idea nie jest niczym nowym. Celem tej notki jest zebranie kilku interesujących dawnych relacji o wypuszczaniu ryb, które przewijają się w polskiej literaturze.  »
2012-10-23
na skutek funkcjonowania MEW liczebność ichtiofauny poniżej zapory może spaść o ponad 70%?  »
2012-10-12
pstrąg potokowy, troć jeziorowa i troć wędrowna to trzy różne formy tego samego gatunku Salmo trutta?  »

Strony

Subscribe to Tag: ciekawostki