Połowy wędkarskie

Często niedocenianym, a jednak ważnym problem są duże ilości ryb pozyskiwane z rzek i zbiorników zaporowych systemem połowów wędkarskich.

Wydajność rejestrowanych w nich połowów wędkarskich, w przypadku zbiorników zaporowych sięgać może niezwykle wysokich wartości 360 kg ha-1 (Wołos i in. 1999, 2000, 2001).

W rzekach połowy te są dużo niższe, choć i tutaj uzyskiwane wydajności mogą być wysokie jak np. odnotowywane w Wiśle, sięgające rzędu 50 kg ha-1 (Wołos i in. 2000).

Przy tak wysokim poziomie połowów wędkarskich groźnym zjawiskiem jest ich wysoka wybiórczość. Ukierunkowanie na wybrane gatunki, stanowi poważne zagrożenie, przyczyniając się do znacznego redukowania ich liczebności.

W wędkarskich połowach na zbiornikach zaporowych Uglickim i Iwankowskim leszcz stanowił 59,0-79,2% i 66,5-78,0% ich całkowitej masy (Nikanorov 1980). W szczególnym stopniu problem nasilonego wyławiania dotyczy ryb drapieżnych, które stanowić mogą 50% i więcej całkowitej masy połowów, tak jak np. obserwowano w Zbiorniku Zegrzyńskim. Zagrożenie takie sygnalizowane jest przez wielu autorów (Bieniarz i in. 1990, Bieniarz i Epler 1993, Sych (red.) 1991, Wajdowicz 1979, Wołos i in. 2000, Wrona i Guziur 2000).

Przy obserwowanej wysokiej wydajności połowów wędkarskich ich szczególne ukierunkowanie na ryby drapieżne może być przyczyną niszczenia równowagi ekologicznej wodnego ekosystemu i jego degradacji.


"Czynniki sprzyjające i szkodliwe dla rozwoju i utrzymania populacji ryb w wodach płynących"
Doc. dr hab. Wiesław Wiśniewolski